Landsby - integration og udvikling

 

 

Kampagnen: Landsby - integration og udvikling har til formål at motivere nydanskere til at bosætte sig i landsbyer i Esbjerg Kommune.

 

Ingredienserne er:

- Bosætning

- Beskæftigelse og iværksætteri

- God integration gennem lokale venskabsfamilier

 

Fordelene for nydanskerne er bl.a. adgang til billigere boliger, iværksætteri og bedre integration.

 

Fordelene for lokalsamfundene er tilflytning og ny aktivitet.

 

Kampagnen gennemføres af en initiativgruppe med repræsentation fra Esbjerg Kommune, Esbjerg Højskole og JobPartner i samarbejde med LAG Esbjerg og lokalråd/fællesudvalg i 5 landsbyer: Vejrup, Gørding, Jernved/Jernvedlund, Hunderup/Sejstrup og Darum.

 

Se folder om kampagnen på dansk, burmesisk, arabisk, bosnisk og somalisk.

 

Se faktaark om Vejrup, Gørding, Jernved/Jernvedlund, Hunderup/Sejstrup, Darum.

 

Se samlet projektbeskrivsle her.

 

Kontoradresse: Krebseparken 68, 6710 Esbjerg V • 76125159 / 26162092 • jc@job-partner.dk • CVR 18545802

www.job-partner.dk