Referencer

 

 

Referencer:

 

2001-2

Den internationale Bikube - Et beskæftigelsesprojekt for ledige seniorer og ledige nydanskere omkring international handel for FOF Vest og financieret af EU´s Sociale Fond

 

2004-5

Nydanskere i Offshorebrancen - En analyse af beskæftigelsesmulighederne for nydanskere i offshorebranchen for Koordinationsgruppen for ProjektErhvervsby (Esbjerg).

 

2004-8

GuideProjektet - et mentorprogram for unge nydanskere, hvor unge med fremmed baggrund kan få en frivillig, erhvervsaktiv person som sin personlige sparringspartner - eller guide - omkring job, uddannelse og fremtid i Danmark. For Dansk Flygtningehjælp. Se mere på www.flygtning.dk

 

2006 -

Partnerskab med Nydanskere - et projekt og fra 2007 en forening, der har til formål at fremme iværksætteri blandt nydanskere, yde rådgivning til virksomheder, der drives af nydanskere, fremme uddannelse og beskæftigelse for nydanskere i regionen, samt fremme venskaber og netværk blandt danskere og nydanskere. Foreningen arbejder hermed i Esbjerg og Kolding Kommuner. Financieret af EU´s Sociale Fond, Integrationsministeriet og Esbjerg Kommune. Se mere på www.pmn-esbjerg.dk

 

2006-7

Nydanskere i Landbruget - Et kursus og praktikophold for yngre nydanskere med henblik på job og uddannelse i landbruget i samarbejde med landbrugsskolen Riber Kjærgård og Dansk Landbrug. Projektet er gennemført for FOF Vest og finansieret af EU´s Sociale Fond.

 

2008-9

Landby - integration og udvikling - Et projekt, der har til formål at fremme bosætning m.v. af nydanskere i 5 landsbyer i Esbjerg Kommune, for LAG Esbjerg og financieret af LAG Esbjerg og Fødevareministeriet / FødevareErhverv. I fortsættelsen af projektet arbejdes p.t. med etablering af et (halal-) slagteri i en landby, samt beskæftigelse efter principperne i socialøkonomisk virksomhed.

 

2009-10

Nydanske kvinder som iværksættere i Esbjerg og Kolding kommuner.

Iværksætterprojekt for nydanske kvinder, i regie af Partnerskab med Nydanskere, bl.a. iværksætterinitiativet: Forlaget SikSak

 

2010-11

ISS virksomhedscenter Esbjerg. Projektledelse af samarbejde mellem ISS Facility services A/S og Jobcenter Esbjerg om at få ledige på kontanthjælp, herunder nydanskere, ud i virksomhedspraktik og videre i arbejde.

 

2011 -

Manfoldighedsledelse. Et analyse- og udviklingsprojekt om etnisk mangfoldighedsledelse lokalt i virksomheder i Esbjerg.

 

Kontoradresse: Krebseparken 68, 6710 Esbjerg V • 76125159 / 26162092 • jc@job-partner.dk • CVR 18545802

www.job-partner.dk