Ledelse af etnisk mangfoldighed

 

 

JobPartner gennemfører i 2011-12 et projekt om ledelse af etnisk mangfoldighed lokalt i regionen. Projektet er finansieret af Integrationaministeriet.

 

Konference den 14. november 2011 på Esbjerg Højskole

 

Som led i projektet er afholdt en konference på Esbjerg Højskole, den 14. november 2011.

 

Se program, rapport og oplæg ved:

Jan Christensen, her

Selma Muhic, her

Clif Deane, her

Dennis Nørmark, her

 

Nydanskere udgør op mod 8% af befodkningen, men lokalt kun mellem 0 og 3% af de ansatte i virksomhederne, med servicebranchen som den klare undtagelse, hvor 50% eller flere af de ansatte er nydanskere.

 

Projektet gennemføres ved interview med ledelser i private og offentlige virksomheder om håndtering af ledelse af en etnisk mangfoldighed, en konference om opsamling og perspektivering af resultaterne, samt udgivelse af personlepolitiske anbefalinger om ledelse af etnisk mangfoldighed.

 

I lyset af den stigende globalisering sættes evnen til håndtering af etnisk mangfoldighed på hjemmebanen i sammenhæng med succes på den etnisk sammensatte globale scene.

Kontoradresse: Krebseparken 68, 6710 Esbjerg V • 76125159 / 26162092 • jc@job-partner.dk • CVR 18545802

www.job-partner.dk