Iværksætterrådgivning

 

 

 

Som led i projektet: "Nydanske kvinder som iværksættere i Esbjerg og Kolding" udvikledes et rådgivningsmateriale til brug for iværksættere til selvstudieum og for jobkonsulenter til til rådgivning om iværksætteri som vej til egen forsørgelse.

 

Materialet er opdelt i en række temaer: "kom igang", Salg- og marketing, Budgettet, Regnskabet, etc. således at man kan vælge sig ind på det tema, man lige har brug for indblik i.

 

Se materialet ved at følge linket: Tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoradresse: Krebseparken 68, 6710 Esbjerg V • 76125159 / 26162092 • jc@job-partner.dk • CVR 18545802

www.job-partner.dk